Maharashtra Lok Sabha Election Result 2024

हा आहे तुमच्या जिल्ह्याचा खासदार २०२४ | महाराष्ट्रातील विजयी उमेदवार, नवे 48 खासदार, संपूर्ण यादी पाहा | Maharashtra Lok Sabha Election Result 2024

Maharashtra Lok Sabha Election Result 2024: लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांमधून भाजपाचं बहुमत हुकल्यानंतर आता इंडिया आघाडीला सत्ता स्थापन करण्याची आशा दिसू लागली आहे. एकीकडे भाजपाचं बहुमत हुकलं असलं तरी भाजपाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला बहुमताहून अधिकच्या जागा मिळाल्या आहेत. मात्र एनडीएमधील नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांसारखे नेते आपली भूमिका बदलू शकतात, असा दावा केला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी मोठं आणि सूचक विधान केलं आहे. इंडिया आघाडीने सत्तास्थापनेसाठी दावा केलाच पाहिजे, असा दावा उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.

उद्धव ठाकरे म्हणाले की, इंडिया आघाडीची बैठक होण्याआधी निर्णय काय सांगणार, पण इंडिया आघाडीने सत्तास्थापनेसाठी दावा केलाच पाहिजे. इंडिया आघाडीच्या बैठकीसाठी मी उद्या दुपारनंतर दिल्लीला जाईन, कारण आमचे जिंकलेले मुंबई बाहेरचे उमेदवार उद्या मुंबईत भेटायला येतील, त्यामुळे इंडिया आघाडीच्या बैठकीसाठी सुरुवातीला संजय राऊत आणि मुंबईतील खासदार अनिल देसाई आणि अरविंद सावंत हे पुढे जातील, तर दुपारनंतर संध्याकाळच्या वेळी मी दिल्लीला पोहोचेन, अशी माहिती उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

48 मतदारसंघातील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी |Maharashtra Lok Sabha Election Result 2024

मतदारसंघ क्रमांक नाव जिल्हा/विधानसभा लोकसभा मतदारसंघ विजयी उमेदवार गट
अक्कलकुवा नंदुरबार 01 नंदुरबार /04 गोवाल पाडवी काँग्रेस
2 शहादा
3 नंदुरबार
4 नवापूर
साक्री धुळे
6 धुळे ग्रामीण  

02 धुळे

 

डॅा. शोभा बच्छाव

 

काँग्रेस(आघाडी)

धुळे शहर
8 सिंदखेडा
शिरपूर 01 नंदुरबार गोवाल पाडवी काँग्रेस
10 चोपडा  

 

 

 

 

जळगाव

04 रावेर  

रक्षा खडसे

 

भाजप

11 रावेर
12 भुसावळ
13 जळगाव शहर  

03 जळगाव

 

स्मिता वाघ

 

भाजप

14 जळगाव ग्रामीण
१५ अमळनेर
16 एरंडोल
१७ चाळीसगाव
१८ पाचोरा
19 जामनेर 04 रावेर रक्षा खडसे भाजप
20 मुक्ताईनगर
२१ मलकापूर बुलढाणा
22 बुलढाणा  

 

 

05 बुलढाणा

 

 

 

प्रतापराव जाधव

 

 

 

शिंदे गट

23 चिखली
२४ सिंदखेड राजा
२५ मेहकर
२६ खामगाव
२७ जळगाव (जामोद)
२८ अकोट  

 

 

अकोला

 

 

 

06 अकोला

 

 

 

अनुप धोत्रे

 

 

 

भाजप

29 बाळापूर
30 अकोला पश्चिम
३१ अकोला पूर्व
32 मुर्तिजापूर
33 रिसोड वाशिम
३४ वाशिम 14 यवतमाळ-वाशीम संजय देशमुख ठाकरे गट
35 कारंजा
३६ धामणगाव रेल्वे  

 

 

 

अमरावती

08 वर्धा अमर काळे शरद पवार गट
३७ बडनेरा  

 

07 अमरावती

 

 

बळवंत वानखेडे

 

 

काँग्रेस

३८ अमरावती
39 तेओसा
40 दर्यापूर
४१ मेळघाट
42 अचलपूर
४३ मोर्शी  

 

 

08 वर्धा

 

 

 

अमर काळे

 

 

 

शरद पवार गट

४४ आर्वी  

 

वर्धा

४५ देवळी
४६ हिंगणघाट
४७ वर्धा
४८ काटोल  

 

नागपूर

 

 

09 रामटेक

 

 

श्यामकुमार बर्वे

 

 

काँग्रेस

49 सावनेर
50 हिंगणा
५१ उमरेड
52 नागपूर दक्षिण पश्चिम 10 नागपूर नितीन गडकरी भाजप
५३ नागपूर दक्षिण
५४ नागपूर पूर्व
५५ नागपूर मध्य
५६ नागपूर पश्चिम
५७ नागपूर उत्तर
५८ कामठी 09 रामटेक श्यामकुमार बर्वे काँग्रेस
५९ रामटेक
६० तुमसर भंडारा 11 भंडारा-गोंदिया प्रशांत पडोले काँग्रेस
६१ भंडारा  

 

11 भंडारा-गोंदिया

 

 

 

प्रशांत पडोले

 

 

 

काँग्रेस

६२ साकोली
६३ अर्जुनी-मोरगाव गोंदिया
६४ तिरोरा
६५ गोंदिया
६६ आमगाव  

12 गडचिरोली-चिमूर

 

डॅा. नामदेव किरसान

 

काँग्रेस

६७ आरमोरी गडचिरोली
६८ गडचिरोली
६९ अहेरी
70 राजुरा  

चंद्रपूर

 

13 चंद्रपूर

 

प्रतिभा धानोरकर

 

काँग्रेस

७१ चंद्रपूर
७२ बल्लारपूर
७३ ब्रम्हपुरी 12 गडचिरोली-चिमूर डॅा. नामदेव किरसान काँग्रेस
७४ चिमूर
75 वरोरा 13 चंद्रपूर प्रतिभा धानोरकर काँग्रेस
७६ वणी  

 

यवतमाळ

७७ राळेगाव 14 यवतमाळ-वाशीम संजय देशमुख ठाकरे गट
७८ यवतमाळ
७९ दिग्रस
80 आर्णी 13 चंद्रपूर प्रतिभा धानोरकर काँग्रेस
८१ पुसद 14 यवतमाळ-वाशीम संजय देशमुख ठाकरे गट
८२ उमरखेड 15 हिंगोली नागेश पाटील ठाकरे गट
८३ किनवट नांदेड
८४ हदगाव
८५ भोकर 16 नांदेड वसंत चव्हाण काँग्रेस
८६ नांदेड उत्तर
८७ नांदेड दक्षिण
८८ लोहा 41 लातूर शिवाजीराव काळगे काँग्रेस
८९ नायगाव 16 नांदेड वसंत चव्हाण काँग्रेस
90 देगलूर
९१ मुखेड
९२ बासमथ हिंगोली 15 हिंगोली नागेश पाटील ठाकरे गट
९३ कळमनुरी
९४ हिंगोली
९५ जिंतूर परभणी 17 परभणी संजय जाधव ठाकरे
९६ परभणी
९७ गंगाखेड
९८ पाथरी
९९ परतूर जालना
100 घनसावंगी
101 जालना 18 जालना कल्याण काळे काँग्रेस
102 बदनापूर
103 भोकरदन
104 सिल्लोड छत्रपती संभाजीनगर
105 कन्नड 19 छत्रपती संभाजीनगर संदीपान घुमरे शिंदे गट
106 फुलंब्री
107 छत्रपती संभाजीनगर मध्य
108 छत्रपती संभाजीनगर  पश्चिम
109 छत्रपती संभाजीनगर  पूर्व
110 पैठण 18 जालना कल्याण काळे काँग्रेस
111 गाणगापूर 19 छत्रपती संभाजीनगर संदीपान घुमरे शिंदे गट
112 वैजापूर
113 नांदगाव नाशिक 20 दिंडोरी
114 मालेगाव मध्य 02 धुळे डॅा. शोभा बच्छाव काँग्रेस (आघाडी)
115 मालेगाव बाह्य
116 बागलाण
117 कळवण 20 दिंडोरी भास्करराव भगरे शरद पवार गट
118 चांदवड
119 येवला
120 सिन्नर 21 नाशिक राजाभाऊ वाजे ठाकरे गट
121 निफाड 20 दिंडोरी भास्करराव भगरे शरद पवार गट
122 दिंडोरी
123 नाशिक पूर्व 21 नाशिक राजाभाऊ वाजे ठाकरे गट
124 नाशिक मध्य
125 नाशिक पश्चिम
126 देवळाली
127 इगतपुरी
128 डहाणू पालघर 22 पालघर डॉ. हिमंत सावरा
129 विक्रमगड
130 पालघर
131 बोईसर
132 नालासोपारा
133 वसई
134 भिवंडी ग्रामीण ठाणे 23 भिवंडी बाळामामा म्हात्रे शरद पवार गट
135 शहापूर
136 भिवंडी पश्चिम
137 भिवंडी पूर्व
138 कल्याण पश्चिम
139 मुरबाड
140 अंबरनाथ 24 कल्याण श्रीकांत शिंदे शिंदे गट
141 उल्हासनगर
142 कल्याण पूर्व
143 डोंबिवली
144 कल्याण ग्रामीण
145 मीरा भाईंदर 25 ठाणे नरेश म्हस्के शिंदे गट
146 ओवळा-माजिवडा
147 कोपरी-पाचपाखाडी
148 ठाणे
149 मुंब्रा-कळवा 24 कल्याण श्रीकांत शिंदे शिंदे गट
150 ऐरोली 25 ठाणे नरेश म्हस्के शिंदे गट
१५१ बेलापूर
१५२ बोरिवली  

 

 

मुंबई उपनगर

26 मुंबई उत्तर पियूष गोयल भाजप
१५३ दहिसर
१५४ मागाठाणे
१५५ मुलुंड 28 मुंबई उत्तर पूर्व संजय दिना पाटील ठाकरे गट
१५६ विक्रोळी
१५७ भांडुप पश्चिम
१५८ जोगेश्वरी पूर्व 27 मुंबई उत्तर पश्चिम अमोल कीर्तीकर ठाकरे गट
१५९ दिंडोशी
160 कांदिवली पूर्व 26 मुंबई उत्तर पियूष गोयल भाजप
161 चारकोप
162 मालाड पश्चिम
163 गोरेगाव 27 मुंबई उत्तर पश्चिम अमोल कीर्तीकर ठाकरे गट
164 वर्सोवा
१६५ अंधेरी पश्चिम
166 अंधेरी पूर्व
१६७ विलेपार्ले 29 मुंबई उत्तर मध्य वर्षा गायकवाड काँग्रेस
168 चांदिवली
169 घाटकोपर पश्चिम 28 मुंबई उत्तर पूर्व संजय दिना पाटील ठाकरे गट
170 घाटकोपर पूर्व
१७१ मानखुर्द शिवाजी नगर
१७२ अणुशक्ती नगर 30 मुंबई दक्षिण मध्य अनिल देसाई ठाकरे गट
१७३ चेंबूर
१७४ कुर्ला 29 मुंबई उत्तर मध्य वर्षा गायकवाड  काँग्रेस
१७५ कलिना
१७६ वांद्रे पूर्व
१७७ वांद्रे पश्चिम
१७८ धारावी मुंबई शहर 30 मुंबई दक्षिण मध्य अनिल देसाई ठाकरे गट
179 सायन कोळीवाडा
180 वडाळा
181 माहीम
182 वरळी 31 मुंबई दक्षिण अरविंद सावंत ठाकरे गट
183 शिवडी
184 भायखळा
१८५ मलबार हिल
१८६ मुंबादेवी
१८७ कुलाबा
188 पनवेल रायगड 33 मावळ श्रीरंग बारणे शिंदे गट
189 कर्जत
१९० उरण
१९१ पेन 32 रायगड सुनील तटकरे अजित पवार
१९२ अलिबाग
१९३ श्रीवर्धन
१९४ महाड
१९५ जुन्नर पुणे 36 शिरूर डॉ. अमोल कोल्हे शरद पवार गट
१९६ आंबेगाव
१९७ खेड आळंदी
१९८ शिरूर
199 दौंड 35 बारामती सुप्रिया सुळे शरद पवार गट
200 इंदापूर
201 बारामती
202 पुरंदर
203 भोर
204 मावळ 33 मावळ श्रीरंग बारणे शिंदे गट
205 चिंचवड
206 पिंपरी
207 भोसरी 36 शिरूर डॉ. अमोल कोल्हे शरद पवार गट
208 वडगाव शेरी 34 पुणे मुरलीधर मोहोळ  भाजप
209 शिवाजीनगर
210 कोथरूड
211 खडकवासला 35 बारामती सुप्रिया सुळे शरद पवार गट
212 पार्वती 34 पुणे मुरलीधर मोहोळ भाजप
213 हडपसर 36 शिरूर डॉ. अमोल कोल्हे शरद पवार गट
214 पुणे कॅन्टोन्मेंट 34 पुणे मुरलीधर मोहोळ भाजप
215 कसबा पेठ
216 अकोले अहमदनगर 38 शिर्डी भाऊसाहेब वाकचौरे ठाकरे गट
217 संगमनेर
218 शिर्डी
219 कोपरगाव
220 श्रीरामपूर
221 नेवासा
222 शेवगाव 37 अहमदनगर निलेश लंके शरद पवार गट
223 राहुरी
224 पारनेर
225 अहमदनगर शहर
226 श्रीगोंदा
227 कर्जत जामखेड
228 गेओराई  

बीड

 

39 बीड

 

पंकज मुंढे– भाजप

 

भाजप (आघाडीवर)

229 माजलगाव
230 बीड
231 आष्टी
232 कैज
233 परळी
234 लातूर ग्रामीण लातूर 41 लातूर शिवाजीराव काळगे काँग्रेस
235 लातूर शहर
236 अहमदपूर
237 उदगीर
238 निलंगा
239 औसा 40धाराशिव ओमराजे निंबाळकर ठाकरे
240 उमरगा धाराशिव
२४१ तुळजापूर
242 धाराशिव
२४३ परंडा
244 करमाळा  

 

 

 

 

 

 

 

सोलापूर

43 माढा धैर्यशील पाटील शरद पवार गट
२४५ मधा
२४६ बार्शी 40 धाराशिव ओमराजे निंबाळकर ठाकरे
२४७ मोहोळ  

 

 

 

42 सोलापूर

 

 

 

प्रणिती शिंदे

 

 

 

काँग्रेस

२४८ सोलापूर शहर उत्तर
२४९ सोलापूर शहर मध्य
250 अक्कलकोट
२५१ सोलापूर दक्षिण
२५२ पंढरपूर
२५३ सांगोला  

43 माढा

 

धैर्यशील पाटील

 

शरद पवार गट

२५४ माळशिरस
२५५ फलटण  

 

 

 

सातारा

२५६ वाई 45 सातारा उद्यनराजे भोसले भाजप
२५७ कोरेगाव
२५८ माणूस
२५९ कराड उत्तर
260 कराड दक्षिण
२६१ पाटण
262 सातारा
२६३ दापोली रत्नागिरी 32 रायगड सुनील तटकरे अजित पवार
२६४ गुहागर
२६५ चिपळूण  

 

 

46 रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग

 

 

 

नारायण राणे

 

 

 

भाजप

२६६ रत्नागिरी
२६७ राजापूर
२६८ कणकवली सिंधुदुर्ग
२६९ कुडाळ
270 सावंतवाडी
२७१ चंदगड कोल्हापूर 47 कोल्हापूर शाहू महाराज छत्रपती काँग्रेस
२७२ राधानगरी
२७३ कागल
२७४ कोल्हापूर दक्षिण
२७५ करवीर
२७६ कोल्हापूर उत्तर
२७७ शाहूवाडी 48 हातकणंगले धैर्य़शील माने शिंदे गट
२७८ हातकणंगले
२७९ इचलकरंजी
280 शिरोळ
२८१ मिरज सांगली 44 सांगली विशाल पाटील अपक्ष
282 सांगली
283 इस्लामपूर 48 हातकणंगले धैर्य़शील माने शिंदे गट
284 शिराळा
२८५ पलूस-कडेगाव 44 सांगली विशाल पाटील अपक्ष
२८६ खानापूर
२८७ तासगाव-कवठे महांकाळ
288 जाट
मित्रांना शेअर करा:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top