MSSC | महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ संपूर्ण माहिती

 नमस्कार मित्रांनो,  MSSC महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, कंत्राटी पध्दतीवर तसेच खालील शैक्षणिक पात्रता, पाहणार आहोत.1. शैक्षणिक पात्रता – उच्च माध्यमिक शालान्त परिक्षा HSC [12 वी पास.

2. भरती परिक्षा व [ 100 ] गुण  – 12 वी च्या गुणांचे भार प्राधान्यानुसार 50 गुण व  गुण शारिरीक चाचणी करीता                                                         50    गुण   असतील.

3. अधिवास निकष –  महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

4.  १२ वी च्या गुणांचे  भार प्राधान्य 

[first attempt] [Weightage] –  

   12वी  परिक्षेत 70% पेक्षा अधिक गुण        –       50 गुण

   12वी  परिक्षेत 60% ते 70% गुण               –       40 गुण 

   12वी  परिक्षेत 50% ते 60% गुण               –        30 गुण

  12वी  परिक्षेत 40% ते 50% गुण                –       10 गुण

  12वी  परिक्षेत 40% पेक्षा कमी  गुण            –       00 गुण

५. शारिरीक चाचणी –

  1600 मीटर धावणे. [50 गुण]

5 मि. 10 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी 50 गुण

5 मि. 10 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 5 मि. 30 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी 40 गुण

5 मि. 30 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 5 मि. 50 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी 20 गुण

5 मि. 50 सेकंदापेक्षा जास्त परंतु 6 मि. 10 सेकंद किंवा त्यापेक्षा कमी 10 गुण – 6 मि. 10 सेकंदापेक्षा जास्त 00 गुण [अपात्र]

6. वयोमर्यादा – 18 ते 28 वर्ष [31/01/1992 ते 31/01/2002 दरम्यान जन्मलेले उमेदवारच पात्र]

7. उंची, वजन / छाती – 

     1. उंची 170 से.मी. पेक्षा कमी नसावी.

     2. वजन 60 कि.ग्रॅ. पेक्षा कमी नसावे. –

    3. छाती न फुगवता 79 से.मी. वा जास्त. फुगवून किमान 5 से.मी. [Expansion]

7. कंत्राटानुसार मोबदला – 

1] मासिक रु.17,000/ 

2 ] अधिक 12% EPF – Employer Contribution

3] हत्यारी सुरक्षा रक्षकांकरीता रु.1000/- अतिरिक्त हत्यारी भत्ता. 

4] प्रत्येक वर्षी 1 नविन युनिफॉर्म
अधिकृत संकेतस्थळ  – http://mahasecurity.gov.in/

JOIN TELEGRAM PAGE  –   Click Here
मित्रांना शेअर करा:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top