महाराष्ट्र पोलीस भरती 2022 | [PDF], Maha Police Exam Pattern [Marathi]

 

Maharashtra Police Bharti 2022|पोलीस शिपाई 

भरती | Syllabus 2022


ठळक मुद्दे पहा महाराष्ट्र  पोलीस अभ्यासक्रम 2022 || परीक्षेचा नमुना
 इच्छुकांना या परीक्षेबद्दलचे सर्व तपशील अभ्यासक्रम आणि प्रक्रियेचे तपशील मिळू शकतात. 
पुढील सर्व माहिती वाचा 
संस्थेचे नाव       –  महाराष्ट्र राज्य पोलीस
पोस्टचे नाव       – उपनिरीक्षक, हवालदार 
लेख श्रेणी          –  अभ्यासक्रम आणि परीक्षा पॅटर्न
नोकरीचे स्थान  –  महाराष्ट्र
निवड मोड        – लेखी आणि शारीरिक चाचणी आधारित
अधिकृत संकेतस्थळ – http://mahapolice.gov.in/
             महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल परीक्षेचा नमुना 2022-2023

महाराष्ट्र पोलीस परीक्षा पॅटर्न 2022 असा आहे की कॉन्स्टेबल परीक्षा दोन टप्प्यात 
घेतली जाईल 
प्रथम संगणक आधारित परीक्षा असेल जी CBT असेल जी 90 मिनिटांच्या 
कालावधीत 100 गुणांची असेल.

कॉन्स्टेबल परीक्षेचा नमुना
विषय                           प्रश्नांची संख्या                  मार्क्स

गणित                               २५                                २५    

सामान्य जागरूकता        २५                                 २५    

 तर्क                                 २५                                 २५    

 मराठी भाषा                  २५                                  २५    

एकूण गुण                       १००                               १००

महाराष्ट्र पोलीस एसआय परीक्षा पॅटर्न 2022

उपनिरीक्षकाच्या सीबीटीचे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे: प्रिलिम्स आणि मुख्य.

विषय            प्रश्नांची संख्या      एकूण गुण        माध्यम          परीक्षा कालावधी
सामान्य               100                  100          मराठी आणि              1 तास
जागरूकता                                                   इंग्रजी   
मुख्य परीक्षेचा नमुना
  
पेपर क्र.   विषय          मार्क्स       प्रश्नांची संख्या    माध्यम       कालावधी
 
  १.      मराठी आणि      ६० + ४०    ६० + ४०      मराठी आण       १ तास 
                इंग्रज                                                       इंग्रजी

 २.    सामान्य ज्ञान,          १००          १००        मराठी आणि         १ तास 
           क्षमता                                                          इंग्रजी              

महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम 2022
महाराष्ट्र पोलीस भारती 2022 परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात सामान्य ज्ञान, इंग्रजी, मराठी आणि
 तर्कशास्त्र इत्यादी विषयांचा समावेश आहे. परीक्षेत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांची अवघड पातळी
 निश्चितपणे तोडणे कठीण आहे. त्यामुळे परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी अभ्यासक्रमानुसार तयारी करा.
गणितासाठी महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम 2022
महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल गणित अभ्यासक्रमाचे तपशील खाली दिले आहेत:

Syllabus in English

 1. Simplification
 2. Decimal & Fractions
 3. Percentages
 4. HCF & LCM
 5. Time and Work
 6. Profit and Loss
 7. Time and Distance
 8. Number System
 9. Data Sufficiency
 10. Problems on Ages
 11. Ratio & Proportions
 12. Average
 13. Mixtures & Allegations
 14. Data Interpretation
 15. Simple and Compound Interest

Syllabus in Marathi:

 1. संख्या व संख्याचे प्रकार
 2. बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकर
 3. वर्ग व वर्गमूळ
 4. घन व घनमूळ
 5. शेकडेवारी
 6. कसोट्या
 7. म.सा.वी आणि ल.सा.वी.
 8. पूर्णाक व त्याचे प्रकार
 9. अपूर्णांक व त्याचे प्रकार
 10. भागीदारी
 11. गुणोत्तर व प्रमाण
 12. सरासरी
 13. दशमान पद्धती
 14. नफा-तोटा
 15. काळ, काम, वेग
 16. सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज
 17. घड्याळावर आधारित प्रश्न
 18. घातांक व त्याचे नियम

            महा पोलीस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम 2022 

सामान्य जनजागृतीसाठी हा विभाग उमेदवाराची, सामान्य ज्ञान, जागरूकता
चाचणी करेल. उमेदवाराला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या सर्व वर्तमान 
घटनांची माहिती असावी. खाली महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल सामान्य जागरूकता 
अभ्यासक्रम पहा:

1. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरासाठी चालू घडामोडी अव्वल
2. भारताचा इतिहास
3. भारतातील आर्थिक समस्या
4. आंतरराष्ट्रीय समस्या
5. भारतीय संस्कृती
6. भारतातील प्रसिद्ध ठिकाणे
7. राज्यशास्त्र
8. संगीत आणि साहित्य
9. शिल्पे
महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम 2022 तर्कासाठी
उमेदवाराने विश्लेषणात्मक योग्यता, नमुन्यांचे निरीक्षण करण्याची आणि फरक 
करण्याची क्षमता इत्यादींवर आधारित प्रश्नांची तयारी करावी. तर्कासाठी महा 
पोलीस कॉन्स्टेबल अभ्यासक्रम 2022 शोधा || खाली योग्यता विभाग:
1. कोडी
2. डेटा पर्याप्तता
3. गैर-मौखिक तर्क
4. शाब्दिक तर्क
5. तार्किक तर्क
6. डेटा इंटरप्रिटेशन
7. विश्लेषणात्मक तर्क
8. संख्या मालिका
9. पत्र आणि चिन्ह मालिका
10. मौखिक वर्गीकरण
11. आवश्यक भाग
12. उपमा
13. कृत्रिम भाषा
14. जुळणारी व्याख्या 
15. निर्णय घेणे
16. तार्किक समस्या
17. विधान आणि निष्कर्ष
18. थीम शोध
19. कारण आणि परिणाम
20. विधान आणि युक्तिवाद 
21. तार्किक वजावट
शाब्दिक तर्क
1. कोडिंग-डिकोडिंग
2. सादृश्यता आणि वर्गीकरण 
3. शब्द निर्मिती
4. विधान आणि निष्कर्ष वाक्यरचना
5. विधान आणि युक्तिवाद
6. रक्ताचे नाते
7. उतारा आणि निष्कर्ष
8. विधान आणि गृहीतके
9. वर्णमाला चाचणी
10.मालिका चाचणी
11. संख्या मालिका
12. रँकिंग आणि वेळ क्रम
13. बसण्याच्या व्यवस्थेवर प्रश्न
14. दिशा संवेदना चाचणी
15. निर्णय घेण्याची चाचणी
16. आकृती मालिका
17. इनपुट/आउटपुट
18. प्रतिपादन आणि तर्क
नॉन-वर्बल रिझनिंग
1. मालिका चाचणी
2. विषम आकृती
3. साधर्म्य निश्चित
4. विविध चाचणी
महाराष्ट्र पोलीस शिपाई अभ्यासक्रम 2022 for Marathi Language:
MAHA पोलीस परीक्षा 2022-23 साठी मराठी भाषेचा अभ्यासक्रम कव्हर 
करण्यासाठी खालील विषयांची तयारी करा:
1. अलंकारिक शब्द
2. समानार्थी शब्द 
3. विरुद्धार्थी शब्द
4.लिंग
5. वचन
6.विशेषण
7. संधि
8. नाम
9. सर्वनाम
10. क्रियापद
11. मराठी वर्णमाला
12. काळ
13. प्रयोग
14. वाक्प्रचार
15. म्हणी
16. समास
महाराष्ट्र पोलीस कॉन्स्टेबल शारीरिक चाचणी 2022 तपशील
दुसऱ्या टप्प्यात लेखी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांसाठी ५० गुणांची शारीरिक 
चाचणी घेतली जाईल. दोन्ही फेरीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अंतिम 
मुलाखतीसाठी बोलावले जाईल.
महा पोलिस एसआय शारीरिक गुण 2022 माहिती
लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना शारीरिक चाचणीसाठी बोलावले जाईल. 
महाराष्ट्र पोलिसात उपनिरीक्षकाची नोकरी मिळविण्यासाठी उमेदवाराला 
शारीरिक चाचणी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.


शारीरिक चाचणी (क्रियाकलाप)                मार्क्स

गोळाफेक                                            30 

पुल-अप                                             40 

लांब उडी                                            30 

धावण्याची चाचणी 
(02:30 मिनिटांत 800 मीटर)             १०० 


एकूण गुण                             –       २००        


           


JOIN TELEGRAM PAGE  –   Click Here
Join whatsapp group – Click her

मित्रांना शेअर करा:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Scroll to Top