MSSC Bharti 2023 – Important Document

MSSC Bharti 2023 – Important Document

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ भरतीसाठी लागणारे कागदपत्रांची यादी खाली दिली आहे. 


  1. वैयक्तिक माहिती (BIO-DATA)
  2. शैक्षणिक कागदपत्रे
  3. अनुभव प्रमाणपत्र
  4. पासपोर्ट साईज आकाराचे फोटो/ पॅन कार्ड/ आधार कार्ड

  

error: Content is protected !!
Scroll to Top