MPSC Bharti 2022 – शैक्षणिक पात्रता

पदाचे नाव आणि शैक्षणिक पात्रता

उद्योग निरीक्षक :

  1. अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.

दुय्यम निरीक्षक :

  1. पदवीधर.

कर सहाय्यक :

  1. पदवीधर
  2. मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

लिपिक-टंकलेखक (English) :

  1. पदवीधर
  2. इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

लिपिक-टंकलेखक (Marathi) :

  1. पदवीधर
  2. मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि.
error: Content is protected !!
Scroll to Top