Maharashtra Talathi Bharti 2023 – Important Documents

Maharashtra Talathi Bharti 2023 – Important Documents

तलाठी भरतीसाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रांची यादी खाली दिली आहे.


 1. शाळा सोडल्याचा दाखला (10 वी, 12 वी, पदवी )
 2. अधिवास प्रमाणपत्र (Domacile Certificate)
 3. 10 वीची मार्कशीट आणि बोर्ड सर्टिफिकेट
 4. राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र (Nationality Certificate)
 5. 12 वीची मार्कशीट आणि बोर्ड सर्टिफिकेट
 6. जातीचा दाखला (Caste Certificate)
 7. पदवी प्रमाणपत्र (Degree Certificate)
 8. नॉन क्रिमिलियर (Non Creamy Layer Certificate)
 9. पोस्ट ग्रॅज्युएशन प्रमाणपत्र
 10. जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate)
 11. इतर शैक्षणिक कागदपत्रे
 12. (NSS,NCC, etc) EWS प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसा)
 13. अपंग प्रमाणपत्र (Disability Certificate)
 14. माजी सैनिक प्रमाणपत्र
 15. खेळाडू प्रमाणपत्र (Sport Certificate)
 16. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र
 17. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी पाल्य प्रमाणपत्रerror: Content is protected !!
Scroll to Top