ECHS Pune Bharti 2023 – Salary

ECHS Pune Bharti 2023 – Salary एवढा मिळेल पगार

  • वैद्यकीय अधिकारी रु. ७५,०००/-
  • दंत अधिकारी रु. ७५,०००/-
  • लॅब असिस्टंट रु. 28,100/-
  • फार्मासिस्ट रु. 28,100/-
  • दंत आरोग्यतज्ज्ञ रु. 28,100/-
  • डेटा एंट्री ऑपरेटर रु. 19,700/-
  • कारकून रु. १६,८००/-
  • महिला परिचर रु. १६,८००/-
  • क्लिनर रु. १६,८००/-
  • पहारेकरी रु. १६,८००/-error: Content is protected !!
Scroll to Top